• Δοκιμάστε την νέα real greek protein!

Πρωτεΐνες Κεντρικής Ελλάδος

Η εταιρεία ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ στην Καρδίτσα, είναι το δεύτερο εργοστάσιο που λειτουργεί στην Ελλάδα για την επεξεργασία ορού γάλακτος και την παραγωγή πρωτεϊνών σε σκόνη. 
Η δυναμικότητα επεξεργασίας του εργοστασίου ανέρχεται σε 20.000 τόνους ορού γάλακτος ετησίως παράγοντας περίπου 1.900 τόνους σκόνης διαφόρων τύπων πρωτεΐνης γλυκού και όξινου ορού γάλακτος. 
 
Πέρα από τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει στην Ελλάδα, μεγάλο μέρος της παραγωγής του εργοστασίου εξάγεται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

Για το σκοπό αυτό, το εργοστάσιο Πρωτεΐνες Κεντρικής Ελλάδος εισκομίζει πρώτη ύλη προερχόμενη από τα μεγαλύτερα εργοστάσια γιαούρτης στη χώρα καθώς και από μεγάλα τυροκομεία στην περιοχή της Θεσσαλίας.