Μακεδονικές Πρωτεΐνες

Οι Μακεδονικές Πρωτεΐνες ΑΕ στο Κιλκίς, είναι το τρίτο στη σειρά εργοστασίων, που ανήκουν στον όμιλο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΑΕ για την επεξεργασία ορού γάλακτος και την παραγωγή πρωτεϊνών σε σκόνη.

Η δυναμικότητα επεξεργασίας του εργοστασίου, το οποίο καταλαμβάνει συνολική έκταση 10.000 τ.μ., μπορεί να καλύψει τις ανάγκες τις ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας.

Το εργοστάσιο των Μακεδονικών Πρωτεϊνών βρίσκεται στην κομβική περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας (Κιλκίς). Έτσι, έχει το προνόμιο αφ’ ενός να εισκομίζει πρώτη ύλη από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της περιοχής και αφ’ ετέρου να μπορεί να εξάγει τα προϊόντα του στα Βαλκάνια.