Αχαϊκές Πρωτεΐνες

Οι ΑΧΑΪΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΑΕ στα Καλάβρυτα, αποτελούν μια ξεχωριστή παραγωγική μονάδα σε σχέση με τα υπόλοιπα εργοστάσια επεξεργασίας του τυρογάλακτος. Αποτελεί κέντρο συλλογής και προσυμπύκνωσης του τυρογάλακτος με σκοπό να διαθέτει το τελικό προϊόν της στα άλλα εργοστάσια του Ομίλου προς περαιτέρω επεξεργασία.

Οι Αχαϊκές Πρωτεΐνες προμηθεύονται την πρώτη ύλη προς επεξεργασία από τα μεγαλύτερα τυροκομεία της περιοχής, δίνοντας λύση στο οξύ οικολογικό πρόβλημα της διάθεσης του τυρογάλακτος.

Η μονάδα είναι κτισμένη σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 10.000 τ.μ. που της επιτρέπει, εφ’ όσον κριθεί σκόπιμο στο μέλλον, να αποτελέσει μια ακόμη παραγωγική μονάδα σκόνης ορού γάλακτος.