προσωπικά δεδομένα

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Κατά την παραγγελία των προϊόντων σας ή για την επικοινωνία σας μαζί μας, σας ζητείται να μας πληροφορήσετε ατομικά σας δεδομένα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση email κ.λπ.).Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εκπλήρωση της παραγγελίας σας, ή για να σας πληροφορήσουμε για σχετικές δραστηριότητες και νέα.

Όλα τα στοιχεία φυλάσσονται στο διακομιστή μας, και ποτέ δε θα μοιραστούμε, πωλήσουμε ή ενοικιάσουμε τα στοιχεία σας με κανέναν τρίτο, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή σας ή εντολή από αρμόδια διωκτική αρχή. 

Τα στοιχεία που θα μας παράσχετε θα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από εργαζομένους ή υπεργολάβους μας με σκοπό την αποστολή πληροφοριών σχετικών με την εκπλήρωση της παραγγελίας σας ή άλλων σχετικών δραστηριοτήτων.

Χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικά και άλλα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή απώλειας, αλλαγής ή κακής χρήσης των πληροφοριών που φυλάσσονται στο σύστημά μας.
Οδηγία GDPR
Αρχικά δίνουμε την δυνατότητα σε κάθε χρήστη να μπορεί να επεξεργαστεί ή να διαγράψει τα προσωπικά του δεδομένα.
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι διατηρούμε στατιστικά δεδομένα και στοιχεία μέσω του Google Analytics για το μικρότερο δυνατό διάστημα που παρέχει η google αυτή την χρονική στιγμή το οποίο είναι 14 μήνες.
Επιπλέον οποιοσδήποτε επιθυμεί να ενημερωθεί για τα πλήρη στοιχεία που διατηρούμε από το profile του μπορεί να το πράξει με ένα email στο info@realgreekprotein.gr απλά αναφέροντας το όνομά του από την ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει κάνει register (για την επιβεβαίωση η εταιρεία μας μπορεί να ζητήσει επιπλέον στοιχεία).

Data Protection Officer

Έχουμε ήδη ενεργοποιήσει τον ρόλο του DPO (data protection officer) με τις παρακάτω ευθύνες :

  • επιτήρηση της συμβατότητας της εταιρείας μας με το GDPR και κάθε άλλο νόμο για την προστασία των δεδομένων
  • εκπαίδευση του προσωπικού μας σχετικά με τις οδηγίες του GDPR
  • συνεργασία με τις αρχές για θέματα προστασία δεδομένων
  • επικοινωνία με τους χρήστες που θέλουν να μάθουν περισσότερα

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά μπορείτε να απευθυνθείτε στο τμήμα υποστήριξης της εταιρείας μας.