• Δοκιμάστε την νέα real greek protein!

GDPR τι είναι

Με απλά λόγια, το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που τίθενται σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων. Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή σου συγκατάθεσή σας ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σου με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σου με διάφορους τρόπους και μέσα.

Περισσότερα στοιχεία μπορείτε να δείτε εδώ https://en.wikipedia.org/wiki/General_Data_Protection_Regulation